Blog | Zaujímavé články z vedy a priemyslu | VYROBA.EU
Prihlásenie uživatelaRegistrácia
Prihláste sa
Registrácia

VYROBA.EU

BLOG VYROBA.EU

Najnovšie príspevky

Uverejnené od v do kategórie Technológie

Unikátne zariadenie na rezanie ultra tvrdých materiálov malo svetovú premiéru na veľtrhu Lamiera 2016 v Bologni

BOLOGNA/BRATISLAVA - V súčasnosti najrýchlejšie rezanie ultra tvrdých materiálov, univerzálnosť použitia a úsporná prevádzka. To sú hlavné prednosti novej technológie, ktorú v týchto dňoch predstavuje odbornej verejnosti spoločnosť BIATEC LASER TECHNOLOGY s.r.o., člen skupiny BIATEC GROUP a.s. Zariadenie   s názvom BLT F3 /Fiber 3 verzia/ malo svetovú premiéru na medzinárodnom veľtrhu Lamiera 2016, ktorý sa konal 11.-14.mája v talianskej Bologni a je už tradičnou prehliadkou toho najlepšieho z oblasti kovoobrábacích technológií.

 

 

Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 7706 0 komentárov
0

Uverejnené od v do kategórie Analýza, poradenstvo

Naštartujte fascinujúci manažérsky rozvoj 2015

OBJAVTE MOŽNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU V HR…

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT pre HR Profesionálov Basic

Pre členov VYROBA.EU 30% zľava z pôvodnej ceny workshopu!

  • atraktívny 2-dňový workshop
  • BRATISLAVA: 16. - 17. December 2014
  • viac info - kliknite TU

Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 10883 1 komentár
0

Uverejnené od v do kategórie Vzdelávanie

Školy majú dostávať peniaze podľa toho, ako sa študenti uplatnia v živote.

Elektrotechnický priemysel sa na Slovensku za posledných desať rokov prudko rozvíjal. Vyrástlo niekoľko rozsiahlych závodov na výrobu spotrebnej elektroniky, elektronických modulov áut, elektromotorov či priemyselných zariadení.

Zrejme najvýznamnejšími investíciami boli továrne juhokórejskej spoločnosti Samsung v Galante a Voderadoch, kde sa vyrábajú LCD panely, obrazovky, televízory, monitory a ďalšie výrobky. Od začiatku rozbehu týchto investícií bol pritom Anton Ondrej.

Popri budovaní priemyselných kapacít sa venuje aj budovaniu ľudských zdrojov a pracovnému trhu. V súčasnosti je Anton Ondrej členom expertnej skupiny projektu Vysokoškoláci do praxe, ktorý iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Zároveň pracuje ako špičkový manažér spoločnosti Samsung na Slovensku. Hovorili sme s ním o kvalite vzdelávania na Slovensku z pohľadu elektrotechnického priemyslu.

Ľudia akých profesií vašej spoločnosti a celkovo elektrotechnickému priemyslu na Slovensku najviac chýbajú, čo najviac potrebuje?

Chýbajú ľudia so vzdelaním technického smeru so zameraním na elektrotechniku, strojárstvo a IT technológie. Pri vysokoškolských profesiách je to ešte horšie ako pri stredoškolských. Potrebujeme inžinierov, ktorí zvládajú aj niekoľko odvetví, ale špecializujú sa na to, čo práve treba. Deficit však pociťujeme  aj v ekonomických smeroch v pozíciách daňoví a colní špecialisti, či účtovníci.

Aká je úroveň technického, jazykového, alebo manažérskeho vzdelania absolventov slovenských vysokých škôl?

Teoretická príprava je na pomerne vysokej úrovni, avšak úroveň tiež kolíše od školy ku škole. Technická úroveň študentov nie je zlá, len ich je málo. Sú značné rozdiely v kvalite absolventov jednotlivých vysokých škôl. Absolútne však chýbajú praktické skúsenosti a prax v reálnych podmienkach. Absolventi často majú nulovú predstavu o fungovaní firiem na Slovensku a potrebách praxe.

Čo absolventom chýba po príchode do firmy po škole, čo ich musíte doučiť?

V prvom rade im chýba disciplína, manažment času a pocit zodpovednosti. Absentuje reálny pohľad na vlastné schopnosti a možnosti ich trhového ocenenia. Pre stredoškolákov, ktorí u nás praxujú, je dôležité vyskúšať si aké je to byť súčasťou kolektívu desať tisíc ľudí, ktorí výrobok pripravujú a produkujú. To je obrovská zodpovednosť a treba sa pýtať, či školy učia ľudí tej zodpovednosti, kvalite, či sa pripravujú na zapojenie do tohto systému.

Aké máte vo firme skúsenosti s praxou študentov vysokých škôl?

Máme veľmi dobré skúsenosti s odbornou praxou stredoškolákov, máme rozbehnutý projekt FRESH pre 40 študentov ročne. Pozitívne skúsenosti z projektu so strednými školami by sme radi aplikovali aj na možnosť absolvovania praxe vysokoškolákov, ale žiaľ nemajú možnosť stráviť potrebný čas v podniku.  Naša spoločnosť v súčasnosti ponúka možnosť spolupráce pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác.

Ako sa pozeráte na projekt Vysokoškoláci do praxe, aké sú skúsenosti vašej firmy?

Projekt považujem za prínosný hlavne v tom, že napomáha obnoviť stratené väzby medzi priemyslom a vysokými školami tam, kde zanikli, alebo aj vytvoriť novú spoluprácu medzi zahraničnými investormi a domácim akademickým prostredím. Zmapovali sme podniky, kde tieto väzby nezanikli a dobre využívajú možnosti praxe. Najlepšie príklady takejto spolupráce chceme rozšíriť na podniky, ktoré takéto väzby nemajú, ale sú ochotné ich robiť.

Ako možno slovenské vysoké školy viac priblížiť praxi, požiadavkám ekonomiky a priemyslu?

Problém vidím nielen v motivácii vysokých škôl, ale aj v potrebe reformy celého školského systému. Školy a vysoké školy dostávajú peniaze podľa toho, koľkých majú študentov bez ohľadu na ich ďalšie uplatnenie a kvalitu vzdelania, ktorá sa každoročne znižuje. To je potrebné čím skôr zmeniť, aby školy dostávali peniaze za to, aké uplatnenie v živote, v zamestnaní alebo v podnikaní dosiahnu ich absolventi.

To trápi zamestnávateľov, ale netrápi  to štátnych úradníkov, ktorí sú zodpovední za  financovanie škôl. Skôr tento systém udržiavajú a podporujú na úkor celej spoločnosti, ktorá zatiaľ nenašla dostatočnú silu, aby neefektívny systém vzdelávania zmenila.

Peter Kremský

Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 9304 0 komentárov
0

Uverejnené od v do kategórie Vzdelávanie

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba prežil dlhé roky ako špičkový manažér strojárskeho podniku, ďalšie na čele zastúpenia českej automobilky Škoda. Na ministerstve si dáva za úlohu zmeniť vysoké školy a ich spolužitie s priemyslom.

 

Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 7812 0 komentárov
0

Uverejnené od v do kategórie Vzdelávanie

Prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) Jaroslav Holeček pozná priemyselné podniky zvnútra. Dlhé roky bol personálnym šéfom závodov Volkswagenu na Slovensku aj v Portugalsku, členom ich predstavenstiev. Vie veľmi dobre, ako fungujú vzťahy dodávateľov a odberateľov v automobilovom priemysle. Doma je však najmä v problematike pracovných síl a vzdelávania. To je aj jeden z najväčších problémov, ktoré ako prezident ZAP rieši. Investori podľa neho už váhajú s príchodom na Slovensko, pretože sa obávajú, že nenájdu dosť kvalitných pracovníkov pre svoje závody. Je situácia naozaj taká krízová?


 

Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 8097 0 komentárov

Uverejnené od v do kategórie Vzdelávanie

Na štvrtej konferencii BPUGTM SLOVENSKO organizovanej v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave bolo odprezentovaných opäť niekoľko zaujímavých a aktuálnych projektov. Išlo o prierezovú konferenciu, ktorá odkomunikovala príbehy z oblasti IT, dopravy, e-služieb, cloud riešení tak i architektúry, múzejníctva, cestovania a charity. Hlavným posolstvom celého podujatia bolo opäť vyrozprávanie príbehov, ktoré poukázali na úspechy ako i úskalia ktorých sa museli zhostiť jednotlivci ako i celé kolektívy pri dodávke požadovaného projektu.

Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 8398 0 komentárov

Uverejnené od v do kategórie Priemysel

V priebehu minulého roka sa na Slovensku rozbehol projekt Európskej únie Vysokoškoláci do praxe. Cieľom je spojiť záujem študentov a ich potrebu overiť si získané vedomosti v praxi s možnosťami v podnikoch. Prinesie to nielen zvýšenú pripravenosť študentov, ale aj lepšiu informovanosť univerzít, ktoré študentov pripravujú, o každodenných potrebách reálnej ekonomiky.


Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 8156 0 komentárov

Uverejnené od v do kategórie Priemysel

 

 

 

Tradičný Deň Slovenska na najväčších viedenských veľtrhoch priemyselných technológií a inovácií Rakúska.


INTERTOOL / SCHWEISSEN a SMART AUTOMATION AUSTRIA.
Dňa 6. 5. 2014 čakajú na slovenských odborných návštevníkov

 

 

 

 

Novinky :

- špeciálna expozícia AUSTRIAN 3D PRINTING FORUM

- viedenský kongres výrobnej techniky Priemysel 4.0 - inteligentné továrne budúcnosti

- návštevu pripravuje Slovenské zváračská spoločnosť, Slovenská asociácia strojných inžinierov a ďalšie zväzy a asociácie

- jednodňové vstupenky zdarma pre slovenských odborníkov po predchádzajúcej registrácii u partnerov veľtrhu na Slovensku


Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 7626 0 komentárov

Uverejnené od v do kategórie Vzdelávanie

Pozývame Vás na 4. ročník konferencie BPUGTM SLOVENSKO - PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™


Tradičné chápanie manažmentu a nutnosť tímovej práce v posledných desaťročiach bol spojený so vznikom klasických teórií a metodík projektového riadenia. Žijeme v dynamicky meniacom sa prostredí a  zmeny okolo nás si však žiadajú identifikovať nové prístupy k projektom, tímom, ktoré projekty realizujú a teda je potrebné prispôsobovať stále viac stratégie riadenia projektov prostrediu v  ktorom  je zámer realizovaný.


Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 9441 0 komentárov

Uverejnené od v do kategórie Analýza, poradenstvo

Každý absolvent by chcel hneď šéfovať minimálne jednej prevádzke. Na to si však potrebuje získať odborný rešpekt u majstrov a robotníkov, inak budú zakrátko šéfovať oni jemu. On sa iba bude dozvedať „ako sa zákazky nedajú stíhať". Obrázok z reálneho života od riaditeľa istého slovenského strojárskeho výrobcu hovorí jasne o tom, ako je vysokoškolský diplom iba začiatkom dlhej cesty k úspechu inžiniera a manažéra.


Úroveň vysokého školstva odráža vyspelosť krajiny a je dôležitým predpokladom fungovania a rastu ekonomiky. Slovenské univerzity sa však už roky umiestňujú veľmi ďaleko za päťstovkou najúspešnejších škôl na svete. Ani v stredoeurópskom regióne nepatria k špičke, keď ich výrazne predbiehajú rakúske, české, ale aj mnohé maďarské a poľské školy. Veľmi dôležitým faktorom zaostávania mnohých univerzít je prílšné zameranie na teoretické štúdium a nedostatok praxe.

Čítajte ďalej
Počet zobrazení: 8628 0 komentárov