Popis spoločnosti Merlin s.r.o. - zakladateľa VYROBA.EU
User LoginRegistration
Login
Register

VYROBA.EU

Popis spoločnosti Merlin s.r.o. - zakladateľa VYROBA.EU

Merlin s.r.o. - Airplane

Už v roku 1999 bola založená naša spoločnosť Merlin s.r.o., ktorá sa od svojho vzniku venovala najmä výrobe komponentov a drakov ľahkých športových lietadiel. Celá výroba bola zakázková pre kooperujúce spoločnosti a klientov v Českej Republike, Nemecku, Taliansku a USA. Kooperovali sme s množtvom firiem na technologických operáciach ako sú ohýbanie, rezanie laserom, obrábanie, vysekávanie, ohraňovanie, povrchové a tepelné spracovanie.

Hľadanie vhodných kooperantov a subdodávateľov však bolo veľa krát náročné a zdĺhavé. Po príchode celosvetovej finančnej krízi v roku 2008 sa spoločnosť venovala vývoju projektu vyroba.eu, ktorého cieľom je zjednodušenie vyhľadávania firiem v oblasti priemyselnej výroby a súvisiacich služieb.
Po 4 rokoch vývoja Vám predstavujeme unikátny portál priemyslu, ktorý ma za cieľ :


  • Zjednodušenie  vyhľadávania výrobných firiem a ich technologických možností v Slovenskej a Českej republike a celej EU.
  • Zjednodušenie vyhľadávania subdodávateľov produktov, predajcov strojov
  • Možnosť obchodovania B2B zadávaním online dopytov na výrobu
  • Umožniť unikátnu a ucelenú prezentáciu firiem pôsobiacich v priemyselnej výrobe
  • Prostredníctvom preložených profilov firiem zviditelniť firmy na webe a prilákať zahraničných zákaznikov

Ďalším a nemenej dôležitým cieľom je prinášanie aktuálnych informácií a odborných článkov od našich partnerov a členov. Dúfame, že VYROBA.EU - portál priemyslu bude vašim užitočným pomocníkom a cestou k získaniu nových zákaziek a obchodných kontaktov.